top of page

Autisme en conflicten in relaties


Personen met autisme hebben het moeilijker om sociale situaties te begrijpen en te communiceren. Wanneer een collega of werkgever een opmerking maakt over het functioneren - het hoeft niet eens een kritische opmerking te zijn - dan is er een reële kans dat dit leidt tot een sterke reactie bij de persoon met autisme, zoals kwaadheid of woede. De meeste mensen zonder ASS zouden na dezelfde opmerking rustig in gesprek gaan en hun kijk op de zaak vertellen en proberen te leren uit de opmerking. Ook wanneer een ouder, vriend of partner een afwijkende mening heeft, kan dit sneller dan bij mensen zonder ASS leiden tot conflicten, zelfs langdurige.

Wat er gebeurt is dat de boodschap van de ander op een meer extreme manier begrepen wordt, met minder nuances dan in de originele boodschap, en hieruit dan ook nog foute conclusies getrokken worden door de persoon met ASS. Een conflict is dan gauw gebeurd.

Het is niet zo dat personen met ASS door hun autisme automatisch veel conflicten zullen hebben! Het is wel zo dat personen met ASS minder in conflict zullen komen met hun omgeving wanneer ze beseffen dat ze soms een boodschap en het gedrag van anderen anders interpreteren dan bedoelt. Bewust worden van wat ASS met je doet is cruciaal! Dan kan je ook leren je anders te gedragen in sociale situaties. Vaak maken kleine aanpassingen in je gedrag een enorm verschil en kan een conflict vermeden worden. Iedereen gelukkiger!

77 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

1 Σχόλιο


Our support for PGCE assignments help is heaven-sent for would-be teachers. It gives them help and encouragement to tread the intricate path of learning how become a teacher. With well qualified people at hand, students can attack their assignments head on, establishing excellence in the academic field and competence with teaching techniques. This unquestionable assistance makes it possible for student teachers to go that extra mile and really make their mark on the classroom.

Μου αρέσει
bottom of page