top of page

Opvoeding of aangeboren: een goede vraag?Afbeelding voor aanpassing: BrainMeMind


Iedereen heeft wel eens te maken met moeilijk gedrag van een partner, een vriend(in) of een kind. Soms is het gedrag zo vervelend of extreem dat het moeilijk te begrijpen is. Je zoekt naar verklaringen en dan komt soms de vraag bij je op: is dit "moeilijk" gedrag nu aangeboren of een gevolg van de opvoeding die de persoon heeft ondergaan en andere ervaringen uit het verleden?

We worden niet geboren als een leeg blad, een "tabula rasa" om het schools te zeggen. Ooit dacht men dat de mens als een ongeschreven blad op de wereld komt en alle gedachten, gevoelens en gedrag hebben te maken met de ervaringen van die persoon. We denken dan aan de opvoeding en de invloed van vriend(in)en, familie en school, of andere derden. Dat is niet zo. De menselijke geest (en uiteindelijk gaat het dus om de hersenen) is bij de geboorte eerder een nieuwe computer. En computers verschillen van elkaar, zo ook onze hersenen, helemaal zoals we niet dezelfde mond of neus hebben. Dat gaat op voor bijvoorbeeld de begaafdheid om wiskundige of talige problemen op te lossen, en om praktische of sociale problemen te doorzien. We verschillen ook in de mate dat we onze neigingen/impulsen kunnen afremmen, dat we de gedachten en gevoelens van anderen begrijpen, dat we gevoelens voelen, dat we de gevolgen van ons gedrag kunnen inschatten ook al zijn ze nog niet zichtbaar, enz. Is alle gedrag dan te begrijpen als aangeboren? Hangt ons gedrag, denken en voelen dan enkel af van de kenmerken van onze "computer" (onze hersenen) bij de geboorte?

Zeker niet. Vanaf de geboorte heeft elke persoon ervaringen. Soms ondergaat men ze eerder passief (zoals een baby of een kind of bij traumatische ervaringen), soms is men een actieve actor, zoals bij het kiezen van een partner of opleiding. Ervaringen vormen ons, hebben invloed. Zo wordt het "programma" in de computer geschreven: zijn mensen te vertrouwen, ben ik best eerlijk, moet ik steeds "gelijk krijgen", heeft praten over wat ik denk en voel zin, wat zijn mijn sterke kanten, wat wil ik bereiken, enz..

En dat is dan ook het antwoord op de vraag: opvoeding / ervaringen of aangeboren? Beiden! We zijn "lerende computers": mensen verschillen in de hardware bij de geboorte en die hardware leert uit verschillende ervaringen hoe best om te gaan (denken, voelen, gedrag) met de wereld, de software wordt geschreven. Ieder persoon is het resultaat van een heleboel ervaringen / opvoeding én van talloze aangeboren kenmerken.

43 weergaven2 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

2 Comments


Considering the debate of nature versus nurture, the question of opvoeding-of-aangeboren (upbringing versus innate traits) is crucial. It reminds me of the importance of quality education, which can shape individuals positively. For assistance, consider an assignment writing service in the UK to ensure academic success.

Like

Diane Sawyer
Diane Sawyer
Dec 14, 2023

I agree with your thinking, but it is difficult to understand. We understand "Hire Someone To Do Your Online Class" requests and we will provide the same-hour assistance requested from your end

Like
bottom of page