top of page

Stoppen met intensief alcohol gebruiken: is begeleiding nodig?


Stoppen of minderen kan op verschillende manieren. Eén mogelijkheid is om minder vaak of niet meer de grote hoeveelheden van voordien te drinken, m.a.w. over te gaan tot recreatief gebruik. Gewoon op je eentje. Even het aantal standaardglazen dat je dagelijks drinkt verminderen en het aantal alcoholvrije dagen vermeerderen. Kan lukken indien je nog niet te intensief drinkt en eerder recent bent overgegaan naar intensiever drinken. Voor een succes op langere termijn is enig inzicht verwerven in o.a. wanneer en waarom je drinkt wel nuttig, maar met wat denken en lezen kan je soms al ver komen. Je bent dan jouw eigen begeleider.

Een tweede mogelijkheid is verminderen of stoppen onder begeleiding van een psycholoog-psychotherapeut. Hierbij worden samen gedrag, gevoelens en gedachten ernstig onder de loep genomen, naast de invloed van de situatie en derden. Afhankelijk van ondermeer hoelang en intens men drinkt, kan dit op een paar weken tot maanden tot een duurzaam resultaat leiden. Dit resultaat kan gecontroleerd alcohol drinken zijn of levenslange abstinentie.

Een derde mogelijkheid voegt aan psychische begeleiding het gebruik van medicatie toe om de zin te verminderen, misselijkheid bij gebruik te veroorzaken en/of de ontwenningsverschijnselen te onderdrukken. Dit is de weg die gevolgd wordt bij intensieve gebruikers van alcohol. Wanneer enkel gebruik zou gemaakt worden van medicatie is dit zelden succesvol op lange termijn. De reden hiervoor is dat de psychische factoren die het intensief gebruik onderhouden niet worden aangepakt.

Wanneer de persoon er ondanks deze begeleiding niet in slaagt om in de thuisomgeving te minderen of te stoppen, dan is opname aangewezen. Dit kan kortdurend op een PAAZ of indien nodig binnen een langdurig traject. Hier gebeurt de psychologische en medicamenteuze begeleiding in een omgeving zonder alcohol. Na ontslag uit de instelling is ambulante psychologische begeleiding nodig.

Het is mogelijk om te stoppen met intensief alcoholgebruik als je dit wilt. Deskundige begeleiding is hierbij zeker aangewezen.

32 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page