top of page

Gelukkig dat ik gestopt ben met alcohol!

Volledig stoppen met alcohol te gebruiken verandert je leven! En het doet dat in heel wat opzichten. Dat is wat mensen merken nadat ze de stap hebben gezet. Een cliënt die veel meer dronk dan goed was en dat ook besefte, gaf mij toestemming om met anderen te delen hoe hij zijn nieuw leven nu ervaart. Hier volgt het in zijn eigen woorden.

"Ik heb een maand niets gedronken. Ik merk dat ik minder denk aan iets te gaan halen of om te stoppen onderweg. Tijdens de feestdagen had ik iedereen op voorhand verwittigd dat ik niet drink, even of misschien altijd. Ik heb niets gedronken. Enkel de eerste twee weken waren moeilijk. Ik pak stressvolle zaken nu aan. Het is goede stress nu i.p.v. slechte stress want ik denk nu zuiverder, heb meer controle en voel me fysiek beter. Op het werk gaat het zoveel gemakkelijker en wat ik doe is van betere kwaliteit. Ik kreeg zelfs al drie keer feedback dat ik er beter uitzie! 

Mijn vrouw zei dat het de voorbije maand fijn was. Er zijn geen echte ruzies meer. Mijn lontje is niet meer zo kort en daardoor wilt mijn vrouw ook weer met mij praten.

Ik ben nu 's morgens weer als herboren, niet meer moe door de alcohol van de dag ervoor. 

Ik heb vroeger nog eens 1,5 jaar niet gedronken. Na verloop van tijd werd het een frustratie, het voelde alsof ik niet mocht drinken. Nu stop ik met alcohol en niet omdat anderen het willen, maar omdat ik het wil, want het maakt mijn leven beter.

En nog iets, ik ben vier kilogram afgevallen!"

Mooi werk van die man, nu een veel gelukkiger man! 

70 weergaven4 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

4 comentarios


Ava Henry
Ava Henry
02 may

What an inspiring testimonial! It's truly heartening to hear about the positive impact that quitting alcohol has had on this individual's life. From improved mental clarity and better stress management to enhanced relationships and physical well-being, the transformation is remarkable. It's evident that making this decision was deeply empowering and has resulted in a newfound sense of control and happiness. Kudos to him for taking charge of his life and prioritizing his health and well-being. His journey serves as a beacon of hope for others contemplating a similar change. Truly, a much happier and healthier man now!"Set sail towards your maritime aspirations with ShipSearch - where every ship is a gateway to adventure."


Me gusta

Gelukkig dat ik gestopt ben met alcohol” is a powerful sentiment, reflecting the joy of overcoming addiction. This journey can be likened to the process of Coursework Writing Services. Just as one navigates the path to sobriety, students navigate academic challenges with the help of these services. Both require dedication, support, and resilience, making them intertwined in their pursuit of betterment.


Me gusta

Welcome to blog where we explore the vibrant world of fresh fruit juice. We dive into the science, benefits, and innovative recipes that make fruit juice a refreshing and healthy choice. Now, let’s shift our focus to the Research Methodology Writing Service. This service is a crucial tool for students and researchers. It guides them in designing their research, ensuring it’s robust, relevant, and reliable. Combining these two topics, we see the importance of research in understanding the nutritional value of fresh fruit juice.


Me gusta

Welcome to blog, where we explore the vibrant world of fruit juices. Our journey takes us through the orchards of knowledge, squeezing out the essence of various fruits. Now, let’s shift our focus to a unique term, Dissertation Abstract Help UK. This service aids students in the UK in crafting concise, compelling abstracts for their dissertations, much like how a juice extractor helps us obtain the pure, nutritious essence of fruits. Both processes, though different, aim to extract the most valuable parts from their sources.


Me gusta
bottom of page